loading
سیمرغimage

معرفی پروژه شارژ 

از هرخرید شارژتا سقف 3 درصد تخفیف در دستگاه برای دارنده آن ذخیره می شود و زمانیکه مبلغ ذخیره شده به مبلغ کمترین شارژ رسید می تواند شارژ رایگان دریافت نماید.

در این پروژه محدودیت صنفی دارد اما محدودیت بانکی ندارد و قابلیت ارائه برروی حساب تمامی بانکها را دارد.

دستگاه های آسان پرداخت تنها دستگاه هایی هستند که در منو آنها پرداخت جریمه های راهنمایی و رانندگی دارد.

لازم به ذکر است که تمام دستگاه های آسان پرداخت شامل 3درصد تخفیف شارژ می باشند. 


کانال

کانال تلگرام


https://t.me/simorghcompany